Get Adobe Flash player

Newsletter

Jeśli chcesz być informowany o aktualnościach
Forum Społecznego
zapisz się!

FORUM SPOŁECZNE MICHAŁA ARCHANIOŁA

Forum Społecznego Michała Archanioła ma przede wszystkim na celu pobudzić  dyskusję na temat ważnych problemów życia Polaków w nurcie katolickiej nauki społecznej. W naszych działaniach pragniemy nieustannie nawiązywać do nauki Soboru Watykańskiego II, a zwłaszcza do Konstytucji Gaudium et spes, kierując się przy tym wskazaniem Jana Pawła II, który w encyklice Fides et Ratio, rozważając kwestię poszukiwania prawdy, stwierdza m.in.: „Nie należy zapominać, że także rozum potrzebuje oprzeć się w swoich poszukiwaniach na ufnym dialogu i szczerej przyjaźni” (N. 33). W dialogu tym będziemy odwoływać się zarówno do wybitnych filozofów, etyków, socjologów i ekonomistów, jak i opinii publicznej. Mamy więc nadzieję, że nasza inicjatywa przyczyni się do ukształtowania środowiska, które umożliwi poszerzenie źródeł inspiracji naukowej i społecznej dla podejmowania kluczowych zagadnień moralnych, kulturalnych, gospodarczych, egzystencjalnych, społecznych i politycznych, a także religijnych, będących przedmiotem zainteresowań i dążeń współczesnego człowieka.