Get Adobe Flash player

Newsletter

Jeśli chcesz być informowany o aktualnościach
Forum Społecznego
zapisz się!

Fundamentalne prawo informacji

We wtorek odbędą się w Warszawie kolejne obrady Forum Społecznego Michała Archanioła. Punktem wyjścia do dyskusji na temat roli katolików w dzisiejszym społeczeństwie w Polsce będzie referat prof. Józefa Oleńskiego na temat zasad funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa opartego na wiedzy.

 

Prof. Józef Oleński jest wykładowcą Wydziału Ekonomicznego UW, byłym doradcą Prezesa NBP. W latach 1992-1995 i 2007-2011 pełnił funkcję prezesa GUS. Był ponadto przewodniczącym Komisji Statystycznej ONZ oraz ekspertem 4 Programu Ramowego UE w zakresie Technologii Społeczeństwa Informacyjnego.

Forum Społeczne Michała Archanioła ma przede wszystkim na celu pobudzać  dyskusję na temat ważnych problemów życia Polaków w nurcie katolickiej nauki społecznej oraz wspomagać twórczą i aktywną rolę religii w polskim społeczeństwie. Za podstawowe wartości Forum uznaje: rodzinę, wolność religijną, moralną ekonomię, społeczeństwo obywatelskie, religijny kapitał społeczny, solidarność, wspólnotę, kulturę oraz wychowanie.