Get Adobe Flash player

Newsletter

Jeśli chcesz być informowany o aktualnościach
Forum Społecznego
zapisz się!

Dokumenty

Oświadczenie: W obronie Arcybiskupa

Oświadczenie:

Jako Forum Społeczne Michała Archanioła protestujemy przeciwko niesprawiedliwym zarzutom wysuwanym pod adresem Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera i wyrażamy pełne uznanie dla Jego stanowiska.

W imieniu Forum:

ks. prof. Witold Zdaniewicz i prof. dr hab. Andrzej Ochocki - współprzewodniczący Forum,

ks. dr Wojciech Sadłoń, sekretarz Forum.

List otwarty do KRRiT

Warszawa, 10 lutego 2012 roku

 

Szanowny Pan

Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

Forum Społeczne Michała Archanioła stawia sobie za cel obronę takich wartości jak wolność religijna, społeczeństwo obywatelskie oraz solidarność. Staramy się wspierać i rozwijać dialog obywatelski w zakresie najbardziej istotnych problemów dla integralnego rozwoju polskiego społeczeństwa.

 

W związku z tym pragniemy wyrazić nasz sprzeciw wobec nie przyznania Fundacji Lux Veritatis koncesji dla Telewizji Trwam na tworzonym cyfrowym multipleksie. Telewizja Trwam jest bowiem istotnym i aprobowanym przez znaczącą część społeczeństwa polskiego środkiem społecznego przekazu oraz ważnym elementem pluralizmu medialnego.

List otwarty do Dyrektora Telewizji Polskiej S.A. - Pana Juliusza Brauna

forumWarszawa, 03.10.2011 r.
 

 Szanowny Pan Dyrektor

Juliusz Braun

Telewizja Polska S.A.

 

List otwarty

 

Jako Forum Społeczne Michała Archanioła staramy się twórczo wykorzystać potencjał religijny Polaków do budowania solidarnego, odpowiedzialnego i przedsiębiorczego społeczeństwa polskiego. Stawiamy sobie za cel aktywizować katolików do udziału w tworzeniu nowoczesnego i demokratycznego państwa Polskiego w oparciu o katolickie zasady życia społecznego oraz o moralny i duchowy kapitał religijny Polaków.

 

Dlatego wyrażamy nasz protest przeciwko zatrudnianiu Pana Adama Darskiego (Nergala) w Telewizji Polskiej S.A. W naszym przekonaniu osoba ta uraziła uczucia religijne katolików wskutek publicznego zbezczeszczenia Biblii, a przez ten fakt poniżyła również dziedzictwo kulturowe Europy. Lansowanie osoby o takich postawach i zachowaniach nie służy budowaniu pokoju społecznego w Polsce, podważa zaufanie do instytucji publicznej jaką jest TVP, a także deformuje wzorce zachowania obywatelskiego.