Get Adobe Flash player

Newsletter

Jeśli chcesz być informowany o aktualnościach
Forum Społecznego
zapisz się!

Kultura

Za jedną z podstawowych wartości Forum uznaje Kulturę, w której chrześcijaństwo posiada szczególną rolę. Dotyczy to nie tylkodziedzictwa kulturowego, ale również ciągłego wspierania sztuki oraz edukacji.