Get Adobe Flash player

Newsletter

Jeśli chcesz być informowany o aktualnościach
Forum Społecznego
zapisz się!

Edukacja w Polsce

W Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego odbyło się spotkanie Forum Społecznego Michała Archanioła. Forum w 2012 roku podejmuje pracę nad kondycją edukacji w Polsce.

Szkoła
We wprowadzeniu ks. prof. Kazimierz Misiaszek zwrócił uwagę przede wszystkim na brak jakiejkolwiek teorii czy filozofii wychowania i edukacji w przygotowywaniu reform szkolnictwa. Zauważył, że „osoby przygotowujące reformy nie kontaktują się z pedagogami”. Powoduje to chaos w dziedzinie wartości, na jakich opierają się programy i nauczyciele. Kolejnym problemem jest brak współpracy rodziców z nauczycielami oraz nadopiekuńczość, czyli brak wymagania względem uczniów. Zdaniem prof. Misiaszka „wprowadzono kartę praw ucznia, a zapomniano o karcie praw nauczyciela”. Trudności edukacyjne potęguje wydzielenie gimnazjum dla uczniów w najbardziej konfliktogennym okresie rozwojowym.

Ks. abp. Henryk Hoser zwracał uwagę, że w edukacji doszło do porozrywania więzi między rodziną, szkoła i rodziną. Polska szkoła stoi również przez niebezpieczeństwem sprowadzenia wychowania seksualnego jedynie do nauki stosowania antykoncepcji oraz oswajania z aborcją.

Katecheza

Ks. prof. Janusz Mariański zwrócił uwagę, że mamy obecnie do czynienia z ustabilizowaniem się miejsca katechezy w szkole. Badania potwierdzają względnie powszechne uczestnictwo w tej formie nauczania religii w szkole.

Jednak w aspekcie religijnym, religia w szkole traktowana jest zewnętrzne względem celów szkoły. Katecheta formalnie nie posiada pełnej swobody w szkole do przekazywania wiary, czyli prowadzenia katechezy ewangelizacyjnej. Uczeń oceniany jest w szkole na podstawie wiedzy, a nie praktyk religijnych. Z drugiej jednak strony Kościół nie patrzy na szkołę jedynie od strony duszpasterskiej i często nie potrafi przekonać, że katecheza służy integralnemu rozwojowi człowieka.

Wyzwania

W dyskusji zwracano uwagę ma fakt, że katecheta jest w stanie posiadać autorytet wśród uczniów jedynie w oparciu o własną osobowość. Podkreślano rolę języka katechezy. Wymaga on ciągłej „inkulturacji”, czyli wykorzystywania kultury, którą żyje młodzież. Katecheta stoi przez wyzwaniem przekazywania sensu treści teologicznych, a nie tylko wyjaśniania dogmatów. Zdaniem prof. Misiaszka praktyka katecheza dzieci dowodzi, że przez dzieci nie jest możliwa katechizacja rodziców. Potrzebna jest atrakcyjna katecheza, prowadzona przez dobrze przygotowane osoby. Istnieje również możliwość organizowania przez katechetów kół zainteresowań, które mogą stawać się swoistymi grupami ewangelizacyjnymi. Katecheza ma uczyć życia. Abp. Hoser podkreślał, że katecheza daje codzienny kontakt z młodzieżą.

Forum podejmie pracę nad tematem edukacji w Polsce. W ciągu roku planowane jest organizowanie spotkań dyskusyjnych, prowadzenie sondaży oraz opracowywane ekspertyz.

ks. prof. Kazimierz Misiaszek: wyzwania edukacji w Polsce (pobierz)