Get Adobe Flash player

Newsletter

Jeśli chcesz być informowany o aktualnościach
Forum Społecznego
zapisz się!

Moralna ekonomia

Za jedną z podstawowych wartości Forum uznaje Moralną Ekonomię i jako cel stawia sobie jej obronę, ponieważ przestrzeganie zasad etyki chrześcijańskiej stanowi fundament funkcjonowania wolnego rynku oraz całego społeczeństwa.