Get Adobe Flash player

Newsletter

Jeśli chcesz być informowany o aktualnościach
Forum Społecznego
zapisz się!

O Forum


Forum Społeczne Michała Archanioła

        Geneza

1. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego

Początki sięgają lat siedemdziesiątych, działalność Kościoła w Polsce Ludowej. Kościół nie istniał w publicznych wykazach statystycznych PRL. Dlatego ośrodek pod nazwą Zakład Socjologii Religii powstały w zgromadzeniu Pallotynów podjął zadanie sporządzanie statystyk kościelnych. Pallotyński Zakład Socjologii Religii funkcjonował również jako Biuro Statystyczne Episkopatu. Działalność ośrodka była wewnętrzną sprawą Kościoła i publikacje nie były zgłaszane do państwowej cenzury. Pierwsza publikacja ukazała się w roku 1978 roku pt.: „Kościół katolicki w Polsce 1945-1972. Duchowieństwo i wierni, miejsca kultu i życie religijne”. W publikacji wykorzystano dane zawierające odpowiedzi na dwie ankiety ogólnopolskie: „Ankieta diecezjalna 1971” i „Ankieta parafialna 1972”. Materiały te pozwalają odtworzyć socjografię diecezji i parafii w Polsce w tamtych latach. Są w niej zawarte dane na temat duchownych i katolików świeckich, kościołów i kaplic (np. takie szczegóły jak odległość od kościoła parafialnego”. Ponadto ta pierwsza publikacja podaje dane na temat życia religijnego oraz międzynarodowy przegląd statystyki kościelnej. Tego typu dane zbierano i publikowano co kilka lat, a po 1989 roku wydano razem z Głównym Urzędem Statystycznym wspólną publikację – kościelny rocznik statystyczny dokładnie i obrazowo ukazującą życie Kościoła katolickiego na terenach polskich w latach 1918-1990, czyli II RP i PRL.

W roku 1979 roku rozpoczęto prowadzone co roku do dzisiaj ogólnopolskie liczenie wiernych obecnych na mszy św. niedzielnej i przystępujących do Komunii św. (dominicantes i communicantes). Badanie to jest unikatowych na skalę światową badaniem, które służy do specjalistycznych analiz socjologicznych jak również odzwierciedla poziom religijności Polaków w czasach komunistycznych, okresie transformacji i w wolnej Polsce. Badanie to dowodzi statystycznie również, że istnieją bardzo duże różnice w poziomie religijności zależnie od regionu kraju.

Po 1989 roku Instytut uzyskuje dzisiejszą nazwę „Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC” i podpisuje porozumienie z Głównym Urzędem Statystycznym w sprawie badań i analiz danych statystyki kościelnej w Polsce.

Standardowymi pracami i publikacjami ISKK są również Spisy Duchowieństwa oraz Wykazy Parafii wydawane co kilka lat. Dzięki tym danym nie ma w Polsce instytutu, który mógłby podejmować tak szczegółowe i precyzyjne analizy religijności, wiernych, stanu duchowieństwa, parafii i ogólnie Kościoła katolickiego.

W 1996 roku ISKK powołuje Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA, którego zadaniem jest prowadzenie badań i sondaży społecznych na temat postaw religijno-społecznych. Do tego roku przeprowadzono kilka ogólnopolskich badań postaw religijno-społecznych oraz szczegółowe badania 17 diecezji.

W 2007 powołany zostaje Zespół Badań Sektora Trzeciego NON PROFIT IN ECCLESIA do przygotowania metodologii oraz prowadzenia badań nad tzw. trzecim sektorem, czyli różnego rodzajami fundacjami, organizacjami, stowarzyszeniami i wspólnotami parafialnymi. Badania te ukazują motywowaną religijnie społeczną aktywność katolików świeckich (apostolstwo świeckich). 

2. Symbolika Forum

Mamy nadzieję, że rok 2011 przejdzie również do historii Instytutu jako data powołania nowej agendy Instytutu – Forum Społecznego Michała Archanioła. W nowej inicjatywie celowo nawiązujemy do symboliki zawartej w Apokalipsie. W ostatniej księdze Pisma Świętego św. Jan przedstawia Archanioła Michała w wielkim boju o człowieka, ukazuje wielką walkę duchową i pokonanie zła. W tym opisie naprzeciw Archanioła staje Smok, „który zwie się diabeł i szatan”, z którym Michał Archanioł toczy zwycięską walkę. Ta duchowa walka odnosi się do całej historii zbawienia. Celem walki nie jest tylko pokonanie zła, ale pozytywne i twórcze „uczynienie wszystkiego nowym”. Ponieważ człowiek przez grzech utracił wewnętrzną harmonię i zburzył swój moralny porządek, stracił również zdolność doskonałego kształtowania życia społecznego. Celem Zbawiciela i Kościoła jest przywrócić utracony ład i harmonię. To inspirująca i urzekająca wizja nowego człowieka i nowego społeczeństwa.

Na obecnym, początkowym etapie Forum Michała Archanioła nasz patron ma nas nauczyć odwagi w wyborze dobra i walki ze złem. Widzimy potrzebę zachęcenia katolików w Polsce do zabierania głosu w sprawach ważnych dla ich życia i społeczeństwa. Do tej pory przy okazji prowadzonych badań poprosiliśmy proboszczów o zaproszenie dwóch katolików – wierzących, praktykujących i aktywnych - z każdej parafii w Polsce do współpracy z nami i zabierania głosu na temat problemów społecznych. Na ten apel otrzymaliśmy ponad osiem tysięcy adresów i deklaracji chęci współpracy. Wśród tej grupy – reprezentatywnej dla aktywnego, praktykującego i wierzącego Polaka katolika – przeprowadzaliśmy badania sondażowe na różne tematy. Raporty publikowane były w tygodniku Niedziela. 

3. Sieć korespondentów

Korzystając z takiego zaplecza badawczego Instytutu, Forum Społeczne Michała Archanioła chce być ośrodkiem z jednej strony ukazującym „głos katolika w Polsce”, a z drugiej mobilizującym ich aktywność w zabieraniu głosu i angażowaniu się w sprawy społeczne w Polsce. Ponieważ wiele problemów ważnych dla polskich rodzin, dla katolików, dla wiary i Kościoła jest przemilczanych Forum stawia sobie za cel współtworzyć poważną i rzeczową debatę na temat istotnych dla przyszłości Polski zagadnień. Chcemy docelowo tworzyć też środowisko katolickie poszukujące wyzwań społecznych i metod rozwiązywania różnego rodzaju zagrożeń.

4. Skład Forum:

 

PATRONAT HONOROWY:

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser,

biskup warszawsko-praski

 

PRZEWODNICZĄCY:

Prof. dr hab. Andrzej Ochocki – demograf, statystyk, pracownik naukowy UKSW

Ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz SAC – dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC

 

SKŁAD OSOBOWY:

dr Lucjan Adamczuk – były doradca prezesa GUS, socjolog

Andrzej Datko – historyk, redaktor

Andrzej de Flassilier – pracownik firmy Polkomtel

Jacek Jakubiak – dyrektor programowy KAI

ks. dr hab. Edward Jarmoch – socjolog, duszpasterz

ks. dr Józef Kloch – rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski

dr Tomasz Korczyński – socjolog, pracownik naukowy UKSW

dr Jacek Kwiatkowski – architekt, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego

dr Rafał Lange – socjolog, pracownik naukowy UKSW

ks. prof. Janusz Mariański – socjolog, wykładowca KUL

o. Kazimierz Malinowski – sekretarz generalny Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

ks. dr Sylwester Matusiak – teolog, wicerektor pallotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego

Anna Moskwa – doktorantka, dyrektor Fundacji Habitat Polska

Tomasz Ponikło – dziennikarz

kpt. lek. med. Narcyz Sadłoń – pracownik Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

ks. Wojciech Sadłoń – doktorant UKSW

ks. inf. Ireneusz Skubiś – redaktor naczelny Tygodnika Niedziela

Mariusz Sulkowski – doktorant UW, prezes zarządu Fundacji Koncept Europa

dr Artur Stopyra - germanista, kulturoznawca, korespondent zagraniczny

ks. dr hab. Piotr Taras – socjolog, były wykładowca KUL

dr Tadeusz Zembrzuski – socjolog, były wykładowca Politechniki Warszawskiej