Get Adobe Flash player

Newsletter

Jeśli chcesz być informowany o aktualnościach
Forum Społecznego
zapisz się!

Konferencja na temat religijnego kapitału społecznego

 

Konferencja odbędzie się 12 kwietnia w godzinach 16.00-19.15. Udział w konferencji wezmą przedstawiciele środowisk katolickich związanych z sektorem edukacji, rodziną, biznesem, działalnością charytatywną oraz mediami. Celem konferencji jest przybliżenie zagadnienia dotyczącego religijnego kapitału społecznego w Polsce, jego powstawania, umacniania oraz przejawów.Szkoła Wyższ im. Bogdana Jańskiego,

Forum Społeczne Michała Archanioła

i Fundacja Europa Christiana im. Świętej Teresy Benedykty od Krzyża

 

serdecznie zapraszają do udziału w konferencji

 

Religijny kapitał społeczny w Polsce – formowanie i przejawy,

 

Konferencja odbędzie się 12 kwietnia w godzinach 16.00-19.15. Udział w konferencji wezmą przedstawiciele środowisk katolickich związanych z sektorem edukacji, rodziną, biznesem, działalnością charytatywną oraz mediami.

Celem konferencji jest przybliżenie zagadnienia dotyczącego religijnego kapitału społecznego w Polsce, jego powstawania, umacniania oraz przejawów. Przez religijny kapitał rozumie się:

zjawisko dotyczące grupy osób, które powstaje na gruncie wiary (religijności) oraz w powiązaniu z instytucjami religijnymi. Oznacza zarówno psychologiczne poczucie wspólnoty, jak i zaangażowanie społeczne wyrażające się w przynależności, partycypacji i działaniu na rzecz dobra wspólnego oraz sieci powiązań pomiędzy osobami. Religijny kapitał społeczny oddziałuje zarówno na określoną grupę osób, jak i na jej otoczenie społeczne.

 

Konferencja skierowana jest do środowisk studenckich, akademickich, organizacji pozarządowych.

 

Miejsce: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ul. Elektronowa 2.


Program konferencji.