Get Adobe Flash player

Newsletter

Jeśli chcesz być informowany o aktualnościach
Forum Społecznego
zapisz się!

Rodzina

Za jedną z podstawowych wartości Forum uznaje Rodzinę i jako cel stawia sobie jej obronę, ponieważ rodzina oparta na zasadach chrześcijańskich stanowi warunek wieloaspektowego (w tym ekonomicznego) rozwoju Polski.

Związki partnerskie - rodzina

W Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego obradowało Forum Społeczne Michała Archanioła. Gośćmi specjalnymi byli prof. Maria Ryś oraz ks. prof. Władysław Majkowski z UKSW. W związku ze złożonymi w sejmie projektami ustaw, tematem spotkania były związki partnerskie.

Więcej…

Prawie 2 mln dzieci w Polsce na skraju nędzy

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała raport, z którego wynika, że Polacy wydają na dzieci najmniej spośród wszystkich 32 krajów należących do organizacji. Sytuacja materialna dzieci w Polsce została oceniona jako najgorsza spośród 21 krajów europejskich również przez UNICEF.

Norwegowie na utrzymanie dziecka wydają prawie dziesięciokrotnie więcej niż statystyczni Polacy. W efekcie 1,8 mln dzieci w Polsce cierpi z powodu ubóstwa. Z roku na rok maleje liczba dzieci uprawnionych do pobierania zasiłku rodzinnego i stypendiów szkolnych. W 2004 r. zasiłek rodzinny pobierało ponad 5,5 mln dzieci, a w 2009 r. już tylko 3,3 mln. W roku szkolnym 2007/2008 stypendia z Narodowego Programu Stypendialnego pobierało 949 tys. uczniów. W roku szkolnym 2008/2009 już tylko 567 tys.

To efekt tego, że od lat nie zmieniają się kryteria, na podstawie których przyznawane są zasiłki i stypendia, choć w ciągu ostatnich 7 lat płaca minimalna wzrosła z 824 do 138 zł. – To powoduje, że coraz mniej osób ma prawo do tych świadczeń – zaznacza Magdalena Kaszulanis, rzecznik prasowy Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Od 7 lat nie zwiększył się też ani o złotówkę próg dochodowy uprawniający do zasiłku rodzinnego (wynosi 504 zł), a od 5 lat nie zmienił się próg na osobę w rodzinie uprawniający do stypendium szkolnego (wynosi 351 zł) – dodaje w wypowiedzi dla portalu gazeta.pl

Źródło: Kai, 03.06.11.