Get Adobe Flash player

Newsletter

Jeśli chcesz być informowany o aktualnościach
Forum Społecznego
zapisz się!

Wspólnota

Za jedną z podstawowych wartości Forum uznaje Wspolnotę, ponieważ parafie katolickie na szczeblu lokalnym potrafią spajać i integrować społeczną lokalną, aktywnie uczestniczyć w procesie socjalizacji, budować więzi społeczne i międzypokoleniowe, współpracować z administracją publiczną w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Wiara sprzyja aktywnemu zaangażowaniu w pomoc potrzebującym.

Kurs rad parafialnych

Grupa pastoralistów z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego opracowała kurs dla parafialnych rad duszpasterskich. Jest on adresowany do rad parafialnych z całej Polski, osób świeckich wraz z proboszczem oraz duszpasterzami.

Więcej…